Chef och ledare

-inkluderat ledarskap

 

Vilja till förändring och utveckling

Att vara chef är roligt men också utmanande. Kraven på chefer har ökat och det blir allt viktigare att vara en differentierad ledare.
Vi har lång erfarenhet av chef- och ledarskap samt av handledning för ledare och ger stöd och metod till dig eller er som vill utmanas i din roll/era roller och utveckla ledarskapet ytterligare.

 

Så här går det till

Vi utgår från era behov och vilka utmaningar ni står inför. Därefter gör vi tillsammans ett upplägg anpassat efter analysen av behoven och utmaningarna.

 

Metod

Vi arbetar med utgångspunkt från ett inkluderande ledarskap anpassat till att varje individ är unik.
Utan att det kostar vare sig mer energi eller mer tid för er som chefer.
Ni kommer att få tillgång till ett antal enkla metoder och verktyg och utmanas i era invanda mönster och sätt att agera och tänka. Ni får stöd där ni behöver och utmaningar där ni behöver.

 

Mål

Tillsammans sätter vi upp mål som utgår från era tankar och önskningar om det ledarskap ni vill utöva och de chefer ni vill vara, vilka krav som ställs på ledare av idag av medarbetarna och med utgångspunkt från högre prestation med mindre energiåtgång.