Föreläsningar

Cecilia Sahlström älskar att stå på scen. Med humor och värme lyfter hon svåra frågor. Cecilia använder röst, mimik och kroppsspråk för att illustrera det hon berättar om. Dessutom har hon förmågan att anpassa sig till publiken och är en fena på att läsa av sina åhörare. Visionen är att få deltagarna att våga förändring, öka sin prestation,  bli mer normkritiska och att skapa vilja till respekt och tolerans för andra, för olikheter och unikaheter.
Som föreläsare är Cecilia uppskattad.

 

Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar samt möjligheter till seminarier med workshops och upplevelsebaserade övningar. Utifrån era behov kan flera föreläsningar och seminarier byggas ihop, ändras och utvecklas till nya. Ingenting är omöjligt.

Föreläsningskatalogen

Bemötande och kommunikation

En föreläsning om hur vi människor uppfattas inte bara av oss själva, utan också av andra. Vad händer i mötet med andra människor, hur kommunicerar vi och vad betyder kommunikation för relationer. I föreläsningen talar Cecilia om fördomar, intolerans, coachande förhållningssätt, unikabehandling, det egna ansvaret, härskartekniker, normkritik och om konflikthantering i ett mångfaldigt samhälle.

Det ska fan vara kvinna och chef i en mansdominerad organisation

En föreläsning om chefskap, om ledarskap och om hierarkiska och patriarkala strukturer. Den innehåller normkritik, välter dina egna uppfattningar om världen och skapar förståelse för hur svårt det är att vara chef. Den väcker tankar och ger inspiration till att vilja förändring. Inga svar på varför, men många exempel på hur.

Den osunda organisationen

En provocerande föreläsning om osunda strukturer och miljöer, symtomen och dess verkningar och vilka risker det medför. En föreläsning om hur medarbetare är osynliga och tystas, om hur transparens kan skapa bättre miljöer och om hur lätt det är att skapa bättre arbetsmiljö psykiskt, utan att behöva göra så mycket mer än att lyssna och ta till sig. Det finns alltså lösningar, enkla och genomförbara

Ledarskap för inkludering

En personlig och engagerande föreläsning om hur civilsamhället kan bidra till integration och inkludering av människor på ett konstruktivt sätt. Om verkan av att inte aktivt arbeta med integrationsfrågorna. Om utanförskap och innanförskap. Föreläsningen riktar in sig på möjligheterna och den rikedom ett mångfaldigt samhälle ger och vilka synergieffekter det får på vårt samhälle.

Integration, inkludering eller fruktbart fokus – om de tysta, glömda och gömda kvinnorna

En eldfängd berättelse om vikten av att lägga resurser på och engagemang i flickor och unga kvinnor som lever i segregerade områden. Kvinnor i utanförskap är en tyst grupp, som har mycket lågt ställda krav på samhället. Att stärka kvinnor är att stärka samhället. Det finns forskare som hävdar att det bara är genom att satsa på kvinnor vi kan uppnå en fredligare värld och starkare civilisationer.

Konsten att våga vara modig

Vad är mod? Vill vi vara modiga? Vilka beteenden kopplar vi till mod? Om att vara modig i sitt ledarskap och om att våga misslyckas. En föreläsning som uppmanar till civilkurage, mod och inspiration. En föreläsning som väcker stort engagemang.

Ludret från Stockholm

Cecilia berättar med tragikomisk humor sin egen historia om sina 19 år som polis. Om mobbning, utfrysning och om en aldrig sviktande vilja att skapa förändring och en arbetsplats för alla. Visionen är att skapa vilja till självkännedom, förståelse för våra egna beteendens betydelse för andra, vilja till att ta egenansvar och att alla som lyssnar ska få ökad insikt om att mobbning och utfrysning måste motarbetas.