Lyft Kreativt Ledarskap

Cecilia Sahlström

föreläsare, coach och ledarskapsutvecklare

Cecilias mångfacetterade yrkesliv har gett henne bred kunskap och kompetens inom ett antal områden.

Hennes bana har gått från utbildningskonsult och bokförlagsredaktör till polis och jazzcaféinnehavare och sedan till författare, föreläsare,  projektledare, coach och organisationsutvecklare.

 "Mitt första riktiga chefsuppdrag inom Polisen i Skåne, fick jag på en avdelning där folk kände sig bortglömda, saknade självkänsla och aldrig hade fått höra hur viktiga de är. Jag började min bana där, genom att arbeta med självkänslan, ansvaret och uppdraget. Där fick jag också upp ögonen för vad människor behöver för att känna tillhörighet, att de kan bidra till något viktigt och utvecklas. När mitt uppdrag var slut, lämnade jag en avdelning med glada, ansvarstagande och starka medarbetare. Där hade jag också fått kunskapen och insikten om vad ledarskap innebär och jag fick också ta lärdom av de misstag jag begått. Idag är jag en stark ledare och har både djup och god kunskap om ledarskapets alla svårigheter men framför allt om dess framsidor."

 

Från höstterminen 2011 till och med höstterminen 2012 fick Cecilia ett projektuppdrag som innebar att ansvara  för samt leda en specialistutbildning för poliser på Linnéuniversitetet i Växjö/Polisutbildningen. Utbildningen är riktad till polisanställda vars roll är att utreda brott mot barn. Höstterminen 2012 överlämnade Cecilia uppgiften till en nyanställd pedagog på universitetet, men fanns kvar som föreläsare och stöd till denna person.

 

Cecilias uppgift var mer specifikt att ta fram utbildningens innehåll, lägga upp strategier, rekrytera lämpliga utbildare och föreläsare samt ta fram nödvändigt och anpassat material till undervisningen . Under utbildningarna föreläste Cecilia själv också inom områdena kommunikation, bemötande, konflikthantering, självkännedom och ledarskap.

Cecilia har arbetat som polis i närmare 20 år och som chef på olika nivåer och inom olika verksamhetsgrenar ett stort antal år inom Polisen. Hon har genomgått flera långvariga ledarskapsprogram, i både Polisens och externa konsulters regi.

Cecilia har också flera års erfarenhet inom kultur- och utbildingssektorn, och har verkat som bokförlagsredaktör,  lärare på gymnasienivå och utbildningskonstruktör för huvudsakligen teknisk industri.

Cecilia är diplomerad coach samt certifierad i AGERUS system och metoder.

Som föreläsare är Cecilia uppskattad och hennes vision är att skapa vilja till förändring, debatt, normkritik och självkännedom för utveckling.

Cecilia Sahlström är också styrelseledamot i Nätverk Arbetslivet och bloggskribent på nätverkets blogg www.gottarbetsliv.se

 

Anna-Carin Håkansson

utbildningskonsult inom ledarskap, grupprocesser och coaching

Sedan 1995 arbetar hon med utbildning och utveckling inom verksamheters samtliga nivåer dvs. individ-, grupp- och organisationsnivå. Sedan 2004 har hon varit anlitad som föreläsare inom högskolan. Hennes akademiska bakgrund gör att kunnandet vilar på en stadig teoretisk grund, och där teori och praktik är ständiga följeslagare.

 

 

 

Som utbildningskonsult stöttar hon verksamheter att utmana sina egna mål och finna de främsta vägarna till utveckling.

Som certifierad UL-handledare (Utvecklande Ledarskap), handledare/coach, Enneagramhandledare samt kunskaper inom Lean, gör att teorier som tillämpas är djupt förankrade i allt praktisk arbete som utförs.

Tack vare en bred erfarenhetsbas och yrkesbakgrund har hon arbetat med hela det socioekonomiska skiktet i samhället. Hennes människosyn och inställning om, alla människors lika värde och förmåga till utveckling, har återspeglats även i dessa uppdrag.